В редица населени места инфраструктурата, по която питейната вода достига до жителите, е изключително остаряла. А това, предвид огромното значение на този фактор за здравето на населението, се превръща във все по-голям проблем. Старите некачествени ВиК тръби и водопроводни части крият редица рискове и на…