Емблематичният труд разглежда промените от „новите“ монархии в Западна Европа през XV век до трансаталнтическите глобални системи от държави през XX век. Международната карта през последните петстотин години е подложена на множество промени – границите се „прекрояват“, малки държави се превръщат в основен фактор на…