Фрийган обществото са хора, които използват алтернативни стратегии за живот, въз основа на ограничено участие в конвенционалната икономика и минимално потребление на ресурси. Фрийганите включват в себе си общност, щедрост, социална загриженост, свобода, сътрудничество и споделяне в опозиция на общество, основано на материализма, моралната апатия,…