Предлагаме ви интервюто на Даниела Божинова с Янаки Лазаров, директор на СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново. Той разказва за участието на ученици и учители от сертифицираното Екоучилище в инициативата "Влез в зеления кръг".  Какво вдъхнови решението да станете част от инициативата „Влез в зеления кръг“…