„Влез в зеления кръг“ – катализатор за въображението и творчеството на учениците

Предлагаме ви интервюто на Даниела Божинова с Янаки Лазаров, директор на СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново. Той разказва за участието на ученици и учители от сертифицираното Екоучилище в инициативата “Влез в зеления кръг”.

 Какво вдъхнови решението да станете част от инициативата „Влез в зеления кръг“ и как започна процесът за Вас в самото училището?

Имаме самочувствие на еко училище на базата на постигнатите резултати през годините. Винаги сме се включвали в различни еко инициативи: участвахме в първите кампании „Да изчистим България за един ден“, открихме „Еко зала“ за провеждане на дейности за изследване и опазване на околната среда, имаме извънкласни занимания с еко насоченост. Дълги години при нас функционираше ученически еко клуб „Интерактивна природа“, който организираше събития, ангажиращи и възпитаващи еко съзнание у учениците. Локацията на училището до р. Янтра в подножието на един от хълмовете на Търновските височини и отдалечеността от градския шум имат мотивираща роля за ученици, учители и родители за повишаване на информираността за опазване на околната среда и изграждане на съответната поведенческа култура. Следяхме събитията по инициативата „Влез в зеления кръг“ и дейностите на различни училища и организации, което ни вдъхнови и ние да станем част от Зеления кръг на сертифицираните Екоучилища.

Как учениците и учителите се включиха в това пътуване?

Традиционно в часовете по природни науки отбелязваме кампании и дати от международния екологичен календар. Когато казахме на учителите и учениците, че училището ще кандидатства за приза „Зелен флаг“ и званието Екоучилище, всички много се зарадваха. За координатор на дейностите по инициативата бе определена Антоанета Дочева, главен учител в училището. Освен задължителните стъпки, по които трябваше да преминем, за да станем сертифицирано Екоучилище, проведохме множество открити урочни и извънкласни иновативни STEM практики в училището, в които интегрирахме и екологичното образование. Направихме обучения по темите биоразнообразие, здравословно хранене и хидратация, кръгова икономика, устойчиво земеделие и др.

Какви бяха основните предизвикателства, пред които трябваше да се изправи училището при прилагането на екологичните практики? Как училището преодоля тези предизвикателства и какви стратегии се оказаха ефективни?

Едно от предизвикателствата беше недостатъчно застъпената в учебните програми екологична тематика. Затова развиваме извънкласни дейности в тази посока, учим учениците кампанийно да събират отпадъци, да рециклират и да създават красота от отпадъци. Училището се намира в промишлена зона с индустриална замърсеност на въздуха. По тази причина учениците провеждат редица изследвания на чистотата на речните води и киселинността на почвите в района. Друго предизвикателство е високият разход на електроенергия в училището, което беше частично решено чрез информационни кампании и спазване на определени правила. Вследствие на предприетите действия разходът на електроенергия в училището бе намален.

Можете ли да споделите запомнящ се момент или събитие, което се откроява измежду екологичните инициативи на училището?

Учителите и учениците с голям интерес участваха в петте дейности на инициативата „Глобални дни на действие 2023“ на международната Фондация за екологично образование, която разработва програма Екоучилища. Те изработиха почистващи препарати, който заместват химическите, засадиха растения в черупки от яйца, събираха разделно отпадъци, промениха предназначението на отпадъците, като използваха различни техники от изобразителното изкуство, за да създадат красиви предмети за вкъщи, размениха прочетена книга с приятел, направиха и подариха „живи магнити“ от сукулентни растения, засадени в събирани от децата коркови тапи.

Има ли инициирани или ръководени от ученици дейности, които са особено успешни или иновативни?

Ученическият съвет заедно с Екокомитета, създаден съгласно стъпките на програма Екоучилища, организираха състезание за разделно събиране на отпадъци за учениците от цялото училище. Бяха осигурени контейнери за разделно събиране от „Зелени системи“ на Община Велико Търново и всяка седмица бяха излъчвани победители. Ученическият съвет и ученици от професионалната паралелка създадоха „Умно кошче“ за „разпознаване на отпадъци“, спечелиха първо място на церемония на Министерството на образованието и науката и получиха приз в категорията „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“.

Как планирате да поддържате и надграждате постиженията си в бъдеще?

Екип от учители разработват различни STEM уроци: като например за ефективно използване на електроенергията, който ще се реализира до края на учебната година, както и за опазване на околната среда. Работим върху цветна градинка и др. Екстремните климатични събития през последните две години в България са предпоставка за допълнителна информираност в часовете и нов тип поведение при справянето с последиците от тях.

Какви са ключовите ползи за Вашето училище след сертифицирането му като Екоучилище? Как всичко това повлия на цялостния дух и култура в учебното заведение, както и на местната общност?

Сертифицирането подейства като катализатор за увеличаването на екологичната осведоменост, въображението и творчеството на децата. Обособихме еко кът в училището, където изложихме снимки и резултати от проектите и поставихме „Зеления флаг“. Инициативите потвърдиха уменията на колегите да работят в екип. Силните впечатления на учениците и запомнящите се моменти от наученото и преживяното ще бъдат и основният мотив да продължим с нови еко инициативи и дейности. Родителите и Община Велико Търново с готовност се включиха в екологичните дейности и ни подкрепиха като Екоучилище.

Какъв съвет бихте дали на други училища, които сега се включват в инициативата „Влез в зеления кръг“ и пътят им към превръщането им в Екоучилище едва сега започва?

Да планират и организират максимално ефективно работата си, да следват стъпките на Програмата, при нужда да се консултират с другите училища, да се включват във възможно голям брой еко инициативи с максимален брой деца. Да привличат местната общност в своите мероприятия. Да избягват формалността, да се възползват от предложенията на учениците и да им дават възможност сами да инициират и управляват събития.

Янаки Лазаров - директор СУ "Владимир Комаров"
Янаки Лазаров – директор СУ “Владимир Комаров”

 

Вашият коментар

Имейл адресът няма да бъде публикуван.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*