Smart Classroom – нови възможности за дистанционно обучение

Безплатна платформа за обучение Smart Classroom

Новата учебна 2021 – 2022 година предстои и скоро първият звънец ще събере отново учители и ученици. За всички тях българската онлайн платформа Smart Classroom, един от водещите социални проекти на Samsung България, ще продължи да предлага абсолютно безплатно всички свои функционалности, достатъчни за пълноценно провеждане на учебни занимания в различни условия, включително и при нуждата от дистанционно обучение. Платформа  Classroom предоставя възможности за създаване на разнообразни дигитални ресурси и комуникация между учители и ученици, без да изисква специални дигитални умения. Благодарение на стремежа на екипа, който стои зад нея, да отговори по най-добрия начин на актуалните потребности и на учители, и на ученици, функционалностите на Smart Classroom регулярно се обновяват. Какви са основните предимства на платформата?

Безплатна виртуална класна стая с мултифункционална дъска

Smart Classroom продължава да предоставя напълно безплатно на своите потребители виртуална класна стая с мултифункционална дъска. Педагозите имат възможност да използват редица функционалности на виртуалните класни стаи, с които да проведат пълноценно учебния процес. Сред тях са: аудио и видео връзка с учениците в реално време, както и възможност за споделяне на екран. Мултифункционалната виртуалната дъска работи в няколко режима – на нея може да се пише и форматира свободен текст, да се споделят видеа и изображения, да се създава съдържание от областта на природните науки и математиката. В зависимост от предмета може да се добавят дъски и да се работи с няколко едновременно, като учителят сам избира коя да се визуализира.

Електронен дневник и образователни ресурси – традиционни и с добавена реалност

Платформата Smart Classroom е цялостна система от няколко отделни модула, свързани помежду си, сред които основен модул за създаване на съдържание и комуникация с учениците, както и модул за създаване на упражнения с добавена реалност (AR), които се изпълняват в безплатното мобилно приложение Smart Classroom AR (за Android). Така за учителите платформата се превръща в среда, в която безпроблемно могат да организират своите учебни материали, да създават и споделят съдържание, отговарящо на потребностите на техните възпитаници, както и да ползват модерни образователни ресурси. Но какво е училище без изпитване и оценяване?  Благодарение на партньорството с един от водещите електронни дневници в България – “АдминПлюс“, оценки, поставени в платформата, директно се отразяват в електронния дневник и участват при формирането на успеха на ученика.

Платформа за учителско портфолио

Smart Classroom предлага и възможност за създаване на професионална платформа за учителско портфолио в съответствие с Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В портфолиото си всеки учител има възможност да въвежда обща информация като: училище, длъжност, предмети, класове, образование и допълнителни квалификации, доказателства за постиженията, материали от участия в конференции и т.н., както и да формулира философията и методите си на преподаване, както и своите бъдещи планове за развитие на компетентностите си. Поради големия интерес към създаването на професионална платформа за учителско портфолио, екипът на Smart Classroom предвижда безплатни обучения за учители с кредити. Повече информация относно датите на предстоящите обучения ще бъде предоставена на сайта на платформата, както и на сайта на организаторите на обученията –  Фондация „Образование 5.0“.

Smart Classroom е проект, част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.

Вашият коментар

Имейл адресът няма да бъде публикуван.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*