Еволюцията от флипчарт до работа с интерактивна дъска Едно от най-големите преимущества на дъската в класната стая е нейната простота - повърхност за преподаване, до която всеки има достъп и може да използва. Смята се, че голяма част от това може да бъде загубено, когато…