Запитвания и жалби, свързани с отменени преди месеци полети, продължават да постъпват в Европейски потребителски център България. В част от случаите пътниците са уведомени за отменен полет, планиран за 2020 г., за който билетите са купени месеци преди пандемията, поради което вече не е възможно…