Природата е дарила човека с богато въображение. В своите представи той може да види образите на своите мечтите. В последните години науката толкова се разви, че вече съвременните технологии напуснаха лабораториите и от тях започнаха да се ползват обикновените хора. Една такава технология е виртуалната…