Съвременният човек е подложен на постоянно вредно въздействие на околната среда и храните, които консумира. Вредните навици свързани с обездвижването, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето също оказват своето негативно влияние. В даден момент човек е длъжен да намери сили и воля в себе си за…