Спестени енергия и въглеродни емисии са само част от екологичните ползи от PET бутилките Предпочитан материал за бутилки за еднократна употреба e полиетилентерефталатът (или накратко PET) . Една бутилка, изработена от РЕТ, е около 30 пъти по-лека от своя стъклен аналог. Екологичната полза от лекотата…