Веганите и вегетарианците са избрали да не ядат месо. Веганството обаче е по-строго и също така забранява млечни продукти, яйца, мед и всякакви други продукти, получени от животински продукти. Както веганството, така и вегетарианството стават все по-популярни. В тази статия изследваме приликите и разликите между…